O firmie

Prowadzimy działalność od 1992 roku w zakresie projektowania w budownictwie, kierowania budowami budynków oraz innych obiektów budowlanych, przeglądów okresowych budynków wymaganych zgodnie z ustawą prawo budowlane. Wykonujemy projekty domów mieszkalnych, budynków usługowych, magazynowych, gospodarczych. Załatwiamy urzędowe formalności i uzgodnienia, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Prowadzimy sprzedaż gotowych projektów. Specjalizujemy się w projektowaniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wykonujemy adaptacje gotowych projektów domów oraz projekty indywidualne budynków mieszkalnych.
Ponadto wykonujemy wyceny (określanie wartości) nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych dla celów urzędowych i kredytowych.