NADZORY BUDOWLANE

Zgodnie z ustawą prawo budowlane pełnimy podczas budowy funkcje:

– kierownika budowy,

– inspektora nadzoru inwestorskiego,

– kierownika robót.