Proinwestbud Janusz Michalik

Archiwum: 23 grudnia 2018

O firmie

O firmie

Prowadzimy działalność od 1992 roku w zakresie projektowania w budownictwie, kierowania budowami budynków oraz innych obiektów budowlanych, przeglądów okresowych budynków wymaganych zgodnie z ustawą prawo budowlane. Wykonujemy projekty domów mieszkalnych, budynków usługowych, magazynowych, gospodarczych. Załatwiamy urzędowe formalności i uzgodnienia, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Prowadzimy sprzedaż gotowych projektów. Specjalizujemy się w projektowaniu budynków mieszkalnych…

O firmie

O firmie

Prowadzimy działalność od 1992 roku w zakresie projektowania w budownictwie, kierowania budowami budynków oraz innych obiektów budowlanych, przeglądów okresowych budynków wymaganych zgodnie z ustawą prawo budowlane. Wykonujemy projekty domów mieszkalnych, budynków usługowych, magazynowych, gospodarczych. Załatwiamy urzędowe formalności i uzgodnienia, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Prowadzimy sprzedaż gotowych projektów. Specjalizujemy się w projektowaniu budynków mieszkalnych…

O firmie

O firmie

Prowadzimy działalność od 1992 roku w zakresie projektowania w budownictwie, kierowania budowami budynków oraz innych obiektów budowlanych, przeglądów okresowych budynków wymaganych zgodnie z ustawą prawo budowlane. Wykonujemy projekty domów mieszkalnych, budynków usługowych, magazynowych, gospodarczych. Załatwiamy urzędowe formalności i uzgodnienia, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Prowadzimy sprzedaż gotowych projektów. Specjalizujemy się w projektowaniu budynków mieszkalnych…

PROJEKTY DOMÓW

PROJEKTY DOMÓW

Wykonujemy adaptacje gotowych projektów, prowadzimy sprzedaż typowych projektów katalogowych różnych firm. Ponadto projektujemy domy według indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Proponujemy i doradzamy w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, technologii wykonania budynków oraz zastosowanych materiałów.

NADZORY BUDOWLANE

NADZORY BUDOWLANE

Zgodnie z ustawą prawo budowlane pełnimy podczas budowy funkcje: – kierownika budowy, – inspektora nadzoru inwestorskiego, – kierownika robót.

SPRZEDAŻ GOTOWYCH PROJEKTÓW

SPRZEDAŻ GOTOWYCH PROJEKTÓW

Jesteśmy przedstawicielami firm oferujących gotowe projekty domów, prowadzimy sprzedaż projektów. Doradzamy w wyborze projektu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Zamawiającego uwzględniając przepisy urbanistyczne i budowlane dotyczące działki, na której ma być posadowiony budynek.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wykonujemy wyceny (określanie wartości) nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych dla celów kredytowych i urzędowych. Jako rzeczoznawca majątkowy wyceniam wszelkie nieruchomości w zakresie określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Profesjonalizm i doświadczenie

Profesjonalizm i doświadczenie

Pomoc, porady zawsze fachowo i profesjonalnie….

Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej

Przygotowujemy kompleksowa dokumentacje przetargowa zgodną z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych

Budynki usługowe i handlowe

Budynki usługowe i handlowe

Wykonujemy projekty obiektów handlowych i usługowych oraz zapewniamy komplet uzgodnień p.poż., sanitarnych i bhp

Go Top